Korekta do faktury korygującej – zasady wystawiania

W toku prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca na pewno spotka się z kwestią korygowania faktur VAT. Konieczność zmiany danych na fakturze jest realizowana na dwa sposoby – noty korygującej, jeżeli rzecz dotyczy drobnych błędów w opisie nabywcy (zły NIP, błędny adres, pomyłki w nazwie), w innych sytuacjach jednak przy zastosowaniu faktury korygującej.

Ustawa zakreśla przypadki, w których zmiana danych, następuje w drodze wystawienia faktury korygującej. Są to zwroty towarów, błędy w kwotach netto, niewłaściwa stawka VAT, udzielenie rabatu bądź podniesienie ceny już po sporządzeniu faktury i wreszcie niewłaściwie ilości towaru.

Korekta do niedawna była wpisywana w odniesieniu do odpowiedniego okresu rozliczeniowego związanego z datą pierwotnej faktury. Tym samym powstawała konieczność zmiany deklaracji podatkowych, jeżeli zakończył się już właściwy dla firmy okres rozliczeniowy. Od początku 2016 roku cofnięcie się do poprzedniego okresu rozliczeniowego następuje wyłącznie, gdy błąd nastąpił z winy wystawcy. Dotyczy to sytuacji błędów w stawkach VAT oraz ilości i ceny towarów.

Jeżeli zaś, korektę wymusił zwrot towaru, bądź udzielenie rabatu i obniżenia ceny, wtedy taka zmiana zostaje zarachowana na poczet bieżących księgowań.

Dokument faktury korygującej powinien zawierać jasną nazwę Korekta albo Faktura Korygująca, a ponadto przyczynę zmiany, treść przed i po korekcie.

Może się zdarzyć (szczególnie często w handlu internetowym, gdzie obowiązuje prawo zwrotu bez podania przyczyny), że pojawi się konieczność, korygowania faktury korygującej. W takiej sytuacji, dokument zmieniający nie jest wystawiany do pierwszej faktury korygującej, tylko do faktury zasadniczej. Każda kolejna korekta będzie się rządziła tą samą regułą, należy tylko zaznaczać obowiązujące zmiany wprowadzone poprzednimi korektami. A’propos kolejnych zmian, powstaje pytanie ile razy można korygować fakturę. Przepisy nic na ten temat nie wspominają wprost, należy zatem domniemywać, że korygować można bez limitu. Czynnikiem, który to umożliwia musi być tylko pojawianie się okoliczności wymuszających zmianę.  

 

O serwisie

U nas dowiesz się jak prowadzić biuro księgowe oraz jakie są najważniejsze informacje o podatkach i fakturach, które z pewnością przydadzą się osobom prowadzącym firmę.

szkolenia z rachunkowości i księgowości

mh.szczecin.pl - biuro księgowe - biuro rachunkowe Szczecin

Kontakt

kontakt@kkpg.pl

Galeria