Tłumaczenie dokumentów księgowych – obowiązek przedsiębiorcy

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli jest trans graniczna, przedsiębiorca zetknie się z dokumentami księgowymi w obcych językach. Aby je zarachować, będzie je wprowadzał do Księgi Przychodów i Rozchodów, dokładnie tak jak dokumenty krajowe. Co prawda, Księga musi być nie tylko staranna, czytelna ale i prowadzona w języku polskim i walucie polskiej a jej poszczególne elementy też powinny być w języku polskim, lecz przepisy za tym obowiązkiem nie nakładają żadnej sankcji.

Jeżeli przedsiębiorca potrafi prawidłowo zaksięgować obcojęzyczny dokument i wie jaka jest jego treść, nie musi wykonywać tłumaczenia. Sytuacja zmienia się, gdy następuje kontrola skarbowa lub podatkowa. Kontrolujący nie mają obowiązku znać obce języki, mogą też powziąć wątpliwości, które należy wyświetlić przy pomocy tłumaczenia. Wtedy, na ich żądanie, dokumenty przedstawione do kontroli należy obowiązkowo tłumaczyć. Zgodnie z treścią dyspozycji ustawowej, takie tłumaczenie ma być wiarygodne oraz… nie ma innych wymogów. Dlatego bezwzględne żądanie kontrolujących, aby tłumaczenie wykonał tłumacz przysięgły jest niezasadne.

Wiarygodność tłumaczenia, jest kryterium ocennym i zależy od stopnia złożoności tekstu, jego specjalistycznego języka oraz powszechnością danego języka. Jeżeli przedsiębiorca jest w stanie wykazać rzetelność swojego tłumaczenia, ze względu na powszechność danych sformułowań (np. treść faktur na towary stale zakupywane do firmy a związane stricte z jej działalnością), bądź ze względu na swoje kompetencje (skończone studia, kursy, pracownik natywny dla danego języka), to przysięgłe tłumaczenie nie będzie konieczne.

Tłumacząc samodzielnie, należy pamiętać o dokładności tłumaczenia, zachowaniu specjalistycznego słownictwa i wyeliminowania potocznych sformułowań.

Dłuższe teksty, np. umów, które mogą podlegać kontroli i w języku np. arabskim, raczej trzeba będzie oddać profesjonaliście. Inaczej wiarygodność tłumaczenia zostanie zakwestionowana a tym samym ważność twierdzeń opieranych na nie uznanym tłumaczeniu dokumentu. Kontrolujący mogą też skierować dokumenty do wybranego tłumacza, a koszt z tego wynikły zostanie dopisany do konta podatnika.

Koszty związane z tłumaczeniem obciążają podatnika w każdym zresztą przypadku. Jedynym pocieszeniem jest to, że zostają one zaliczone na poczet kosztów przedsiębiorstwa.

 

O serwisie

U nas dowiesz się jak prowadzić biuro księgowe oraz jakie są najważniejsze informacje o podatkach i fakturach, które z pewnością przydadzą się osobom prowadzącym firmę.

szkolenia z rachunkowości i księgowości

mh.szczecin.pl - biuro księgowe - biuro rachunkowe Szczecin

Kontakt

kontakt@kkpg.pl

Galeria