Usługi ciągłe – kiedy powstaje przychód?

W pragmatyce sprzedaży towarów i usług, objętych podatkiem VAT, pojawia się też kwestia sprzedaży i usług o charakterze ciągłym. Ponieważ brak jest definicji legalnej ciągłości usług, należy zastosować wykładnię językową. Podpierając się słownikiem, trzeba je zdefiniować jako czynności mające charakter stale powtarzający się, nieustanne, dziejące się stale. W praktyce chodzi o takie sytuacje, które nie przewidują przerw (z wyjątkiem awaryjnych i technicznych) w świadczeniu. Najbardziej charakterystyczne będą dostawy mediów – prądu, wody, gazu, bądź najem – gdzie nie ma możliwości dokładnego wskazania momentu spełniania świadczenia. Jest to jednak istotne z punktu widzenia podatkowego, gdyż reguły ogólne statuują obowiązek podatkowy z momentem dostawy towaru bądź usługi.

Przy ciągłości usług, obowiązek ten ustanawiany jest jednocześnie z ustaleniem stałych, następujących po sobie rozliczeń i płatności. Wtedy wykonanie usługi jest przyjmowane równo z datą płatności lub rozliczenia na koniec świadczenia usług w danym okresie rozliczeniowym. Przy miesięcznym rozliczaniu będzie to ostatni dzień miesiąca, przy kwartale ostatni dzień kwartału, najpóźniej na koniec roku podatkowego.

Gdy w dokumencie sprzedaży, data sprzedaży będzie się różniła od daty wystawienia faktury, przychód powstaje z dniem sprzedaży. Data wystawienia nie ma wtedy znaczenia, chociaż musi się ona obowiązkowo znaleźć w treści faktury.

Prawidłowe rozliczanie sprzedaży towarów i usług w trybie ciągłym, może budzić kontrowersje, lecz stosowanie się do powyższych prostych reguł, powinno być wystarczające dla prawidłowego księgowania.  

 

O serwisie

U nas dowiesz się jak prowadzić biuro księgowe oraz jakie są najważniejsze informacje o podatkach i fakturach, które z pewnością przydadzą się osobom prowadzącym firmę.

szkolenia z rachunkowości i księgowości

mh.szczecin.pl - biuro księgowe - biuro rachunkowe Szczecin

Kontakt

kontakt@kkpg.pl

Galeria