Sprzedaż bezrachunkowa, czyli… kiedy nie trzeba wystawiać faktur

Rachunek potwierdzający zawarcie umowy sprzedaży i odprowadzenie z tego tytułu podatków – w postaci paragonu, faktury lub rachunku, stanowi podstawę księgowania przychodów.

Istnieje jednakże taka forma działalności handlowej, która nie jest związana z tworzeniem tego rodzaju potwierdzeń. Dotyczy ona takich przedsiębiorców, którzy na mocy odrębnych przepisów zwolnieni są z posiadania kasy fiskalnej oraz prowadzą jednocześnie sprzedaż na rzecz osób nie prowadzących działalności gospodarczej (nie występujących o rachunek/fakturę). To bardzo charakterystyczna cecha sprzedaży sezonowej – np. płodów rolnych.

Nie oznacza to, że przychód nie zostanie ujawniony. Ci spośród przedsiębiorców, którzy rozliczają się na bazie książki przychodów i rozchodów i nie są „vatowcami”, muszą stosować zamiennie miesięczną ewidencję sprzedaży lub codziennie dokonywać wpisów do księgi. W tym pierwszym przypadku, na koniec miesiąca wprowadza się całość sprzedaży wynikająca z ewidencji, do KPiR. W drugiej sytuacji tworzy się dokumenty wewnętrzne podsumowujące całodzienną sprzedaż, które dołącza się Księgi, przed rozpoczęciem kolejnego dnia handlowego.

Przedsiębiorców zarejestrowanych jako płatników VAT, obowiązuje tworzenie rejestru sprzedaży podlegającej podatkowi VAT do której dopisuje obroty bezrachunkowe. Ich wartości dopisywane są potem do Księgi Przychodów i Rozchodów.

W każdym przypadku ewidencja takiej sprzedaży powinna zawierać, numer porządkowy, datę transakcji, jej wartość i przyjętą stawkę VAT-u. Nie ujawnia się transakcji, które następczo zostały objęte wystawioną fakturą.

 

O serwisie

U nas dowiesz się jak prowadzić biuro księgowe oraz jakie są najważniejsze informacje o podatkach i fakturach, które z pewnością przydadzą się osobom prowadzącym firmę.

szkolenia z rachunkowości i księgowości

mh.szczecin.pl - biuro księgowe - biuro rachunkowe Szczecin

Kontakt

kontakt@kkpg.pl

Galeria