Nieprawidłowa stawka VAT na fakturze – co wówczas?

Stawki VAT obowiązujące w Polsce składają się na stawkę podstawową – w tym momencie jest to 23%, oraz stawki preferencyjne – 8%, 5%, 3% jak i stawka 0%. Istnieją także kategorie w ogóle z VAT zwolnione a także podlegające pod VAT w innym kraju.

Na przedsiębiorcy ciąży odpowiedzialność wyboru i odpowiedniego zarachowania stawki w odniesieniu do własnych transakcji. Wiedza o stawkach wynika z ustawy o VAT, ale także z klasyfikacji usług i towarów PKWiU. Ponieważ są to dokumenty bardzo szczegółowe, paradoksalnie mogą się zdarzyć pomyłki interpretacyjne i może się zdarzyć błędne przyporządkowanie stawki. Z problemami klasyfikacyjnymi, bardzo często związane są transakcje eksportowe. Może też dojść do zwyczajnej pomyłki – wpisania niewłaściwej liczby. Jakie są ich konsekwencje?

Z punktu widzenia podatkowego, różne będą efekty dla wystawy faktury jak i dla nabywcy. Ma też znaczenie czy stawka powinna być niższa czy wyższa.

Jeżeli sprzedający zawyżył stawkę, tym samym zwiększył ilość odprowadzonego podatku. Wystarczy złożyć wniosek o zwrot, jak dokonana zostanie już odpowiednia korekta. Gdyby zastosował jednak stawkę niższą niż należy, powstanie wtedy zaległość podatkowa. Należy po korekcie, odprowadzić podatek wraz odsetkami od zaległości podatkowych. W przypadku (dość częstego), zastosowania stawki zerowej zamiast przyjąć, że transakcja jest z VATu zwolniona, nie powstaje zaległość podatkowa. Nie mniej korekta jest niezbędna, jako że przy transakcjach zwolnionych z podatku odpis VAT, z tytułu zakupów, nie występuje, a przy stawce zero odpis związany z różnicami stawek VAT kosztowych, jest możliwy.

Nabywca, posługując się źle wystawioną fakturą VAT, też dotykają odpowiednie prawno-podatkowe konsekwencje. Jeżeli stawka na fakturze jest wyższa niż należy, to oznacza, że może odpisać większą kwotę zwrotu VAT. Po zrobieniu korekty, trzeba będzie też korygować wielkości zwrotów, bądź zmniejszyć podatek należny. Przy zaniżeniu stawki, odliczenie VAT będzie mniejsze, ale ulegnie zwiększeniu po otrzymaniu dokumentu korekty. Kupujący nie ponosi żadnych konsekwencji, w przypadku błędnego zastosowania stawki zerowej zamiast zwolnienia, ponieważ i tak nie pojawiał się w ramach transakcji podatek VAT, podlegający odliczeniu.

Pamiętać należy, że fakturę korygującą wystawia wyłącznie sprzedający, samodzielnie, bądź na skutek wniosku kupującego, ewentualnie na skutek kontroli podatkowej.  

 

O serwisie

U nas dowiesz się jak prowadzić biuro księgowe oraz jakie są najważniejsze informacje o podatkach i fakturach, które z pewnością przydadzą się osobom prowadzącym firmę.

szkolenia z rachunkowości i księgowości

mh.szczecin.pl - biuro księgowe - biuro rachunkowe Szczecin

Kontakt

kontakt@kkpg.pl

Galeria