Kiedy warto być VATowcem?

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o VAT, mogą stać się podatnikami VAT, nie mają co do zasady obowiązku nimi się stać, chyba że przepisy odrębne mówią inaczej.

Generalnie rejestrowanie się jak VATowiec, staje się obowiązkowe po minięciu określonego obrotu, ewentualnie w razie przymusu podmiotowego – gdy prowadzi się wskazaną w ustawie działalność.

Bycie podatnikiem VATu niesie za sobą wiele konsekwencji, w tym także konkretnych korzyści podatkowych. W pierwszej kolejności należy zarejestrowane wpływy z tytułu podatku VAT odprowadzić bezpośrednio do urzędu skarbowego. Wiąże się to z koniecznością prowadzenia dodatkowej dokumentacji księgowej oraz składania deklaracji comiesięcznych lub kwartalnych.

W zamian, kwotę podatku należnego można zmniejszyć o sumę zapłaconego VAT, zawartego w fakturach zakupowych. Jeżeli zaś jest różnica pomiędzy podatkiem należnym a zapłaconym, na korzyść tego ostatniego, podatnik może wystąpić o zwrócenie różnicy. Jeżeli operujemy różnymi stawkami, bądź jesteśmy w fazie inwestycyjnej w firmie, taka możliwość jest bardzo atrakcyjna z punktu widzenia finansowego. Co prawda wniosek o zwrot uruchamia kontrolę z Urzędu Skarbowego, a sam zwrot następuje do 90 dni, niemniej jednak warto takie wnioski składać.

Zarejestrować się jako podatnik VAT, można darmowo. Należy wypełnić tylko formularz VAT-R. Od momentu zgłoszenia, rachunki wystawiane przez przedsiębiorcę, będą fakturami VAT. Będą zawierać część netto oraz wyliczoną wartość podatku, według stawki którą należy przypisać do odpowiedniej kategorii podatkowej.

Opłacalność bycia VATowcem, pojawia się w dwóch sytuacjach:

- gdy sprzedajmy towar bądź usługę z taką samą stawką VATu, lecz wartość kosztów przedsiębiorstwa wyrażona w fakturach zakupowych, przewyższa sprzedaż

- gdy zakupione towary (w większości przypadku - surowce do produkcji) obłożone są wyższą stawką przy zakupie niż przy późniejszej ich odsprzedaży (gotowy wyrób).

Nadwyżkę w rozliczeniu VAT można też zarachować na poczet innych zobowiązań podatkowych, lub przyszłych należności z tytułu VAT.

 

O serwisie

U nas dowiesz się jak prowadzić biuro księgowe oraz jakie są najważniejsze informacje o podatkach i fakturach, które z pewnością przydadzą się osobom prowadzącym firmę.

szkolenia z rachunkowości i księgowości

mh.szczecin.pl - biuro księgowe - biuro rachunkowe Szczecin

Kontakt

kontakt@kkpg.pl

Galeria